Sữa tươi tiệt trùng

Sữa Tươi Tiệt Trùng Ít Đường

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100ml/Nutrition Information Per 100 ml

 • Năng lượng/Energy 74,5 kcal
 • Chất đạm/Protein 3,0 g
 • Chất béo/Fat 3,6 g
 • Hydrat cacbon/Carbohydrate 7,5 g
 • Vitamin A 105 IU
 • Vitamin D3 15 IU
 • Vitamin B2 120 mcg
 • Canxi/Calcium 110 mg
 • Magiê/Magnesium 9,0 mg
 • Kẽm/Zinc 0,4 mg

Các chất dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi và hàm lượng không thấp hơn 80% giá trị ghi nhãn.

Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100ml/Nutrition Information Per 100 ml

 • Năng lượng/Energy 64,4 kcal
 • Chất đạm/Protein 3,2 g
 • Chất béo/Fat 3,8 g
 • Hydrat cacbon/Carbohydrate 4,4 g
 • Vitamin A 120 IU
 • Vitamin D3 20 IU
 • Vitamin B2 120 mcg
 • Canxi/Calcium 110 mg
 • Magiê/Magnesium 9,0 mg
 • Kẽm/Zinc 0,4 mg

Các chất dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi và hàm lượng không thấp hơn 80% giá trị ghi nhãn.

 • GIÀU CANXI
 • ĐẠM SỮA TỰ NHIÊN
 • CHẤT BÉO CÂN ĐỐI

Sữa tươi thanh trùng

Sữa Tươi Thanh Trùng Không Đường

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml sản phẩm

 • Năng lượng/Energy 64,5 kcal
 • Chất đạm/Protein 3,2 g
 • Chất béo/Fat 3,8 g
 • Carbohydrate 4,4 g
 • Vitamin A 150 IU
 • Vitamin B2 120 mcg
 • Canxi/Calcium 105 mg
 • Magiê/Magnesium 9 mg
 • Kẽm/Zinc 0,4 mg

Các chất dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi và hàm lượng không thấp hơn 80% giá trị ghi nhãn.

 • GIÀU CANXI
 • ĐẠM SỮA TỰ NHIÊN
 • CHẤT BÉO CÂN ĐỐI

Sữa chua

VPMilk Đà Lạt true yogurt mật ong hoa cà phê túi 100ml

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Sữa Chua Ăn

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g sản phẩm

 • Năng lượng 91,8 kcal
 • Chất đạm 3,7 g
 • Chất béo 3,4 g
 • Carbohydrate 11,6 g
 • Canxi 110 mg
 • Vitamin A 130 IU
 • Vitamin D3 20 IU

Các chất dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi và hàm lượng không thấp hơn 80% giá trị ghi nhãn.

Sữa Chua Uống

Xem chi tiết thành phần dinh dưỡng+ Ẩn chi tiết thành phần dinh dưỡng -

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml sản phẩm

 • Năng lượng/Energy 94 kcal
 • Chất đạm/Protein 2,9 g
 • Chất béo/Fat 3,6 g
 • Carbohydrate 12,5 g
 • Vitamin A 120 IU
 • Vitamin B2 105 mcg
 • Canxi/Calcium 105 mg
 • Magiê/Magnesium 9,5 mg
 • Kẽm/Zinc 0,3 mg
 • Lysin 235 mg
 • Biotin 6,6 mcg

Các chất dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi và hàm lượng không thấp hơn 80% giá trị ghi nhãn.

 • GIÀU CANXI
 • ĐẠM SỮA TỰ NHIÊN
 • CHẤT BÉO CÂN ĐỐI